دوره مقدماتی آموش مجازی زبان چینی

در بخش مقدماتی شما با مباحث کلی در صحبت های روزانه مانند احوال پرسی، معرفی، فصل ها، مشاغل، وسایل حمل و نقل، رنگها، امور پستی و غیره آشنا خواهید شد که در پایان دوره ی 6 ترم مقدماتی امتحان hsk2 را به راحتی خواهید گذراند.

مقدماتی ترم اول

در ترم اول مجازی کتاب قدم به قدم مقدماتی یک زبان آموزان عزیز سرفصل های پین یین و استروک های پایه ،پین یین و اعداد، سلام وخداحافظی، تاریخ ها و سن و سال را به صورت کامل با ویدیو های آموزشی تدریس دروس که همراه با جزوه های کمک درسی است را خواهند گذراند.

مقدماتی ترم دوم

در ترم دوم مجازی کتاب قدم به قدم مقدماتی دو زبان آموزان عزیز سرفصل های شماره های تلفن ،اعضای خانواده، معرفی خود، شغل و زمان را به صورت کامل با ویدیو های آموزشی تدریس دروس که همراه با جزوه های کمک درسی و طبق متد دکتر وثوقی است را خواهند گذراند.

مقدماتی ترم سوم

در ترم سوم مجازی کتاب قدم به قدم مقدماتی سه زبان آموزان عزیز سرفصل های کارهای روزمره، وسایل حمل و نقل، رنگها، پوشاک و اعضای بدن را به صورت کامل با ویدیو های آموزشی تدریس دروس که همراه با جزوه های کمک درسی است را خواهند گذراند.

مقدماتی ترم چهارم

مقدماتی ترم پنجم

مقدماتی ترم ششم