مسئول صادرات و واردات

بدون امتیاز 0 رای

دوره‌های آموزشی در زمینه مسئولیت‌های صادرات و واردات به دانشجویان اطلاعات و مهارت‌های لازم برای مدیریت عملیات صادرات و واردات یک کسب و کار را آموزش می‌دهند….

0