دوره مقدماتی زبان چینی ترم 1

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

در این ترم چه چیزی آموزش داده می‌شود؟ در ترم اول مجازی کتاب قدم به قدم مقدماتی یک زبان آموزان…

69
600,000 تومان

دوره مقدماتی زبان چینی ترم 2

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان

در این ترم چه چیزی آموزش داده می‌شود؟ در ترم دوم مجازی کتاب قدم‌به‌قدم مقدماتی دو به زبان آموزان عزیز…

1
600,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 چهارشنبه 12 تا 15

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزها چهارشنبه برگزار می‌شود و از بیستم اذر ماه آغاز می‌شوند و 14…

0
از 1,000,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 چهارشنبه 15 تا 18

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزها چهارشنبه برگزار می‌شود و از بیستم اذر ماه آغاز می‌شوند و 14…

0
از 1,000,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 چهارشنبه 9 تا 12

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزها چهارشنبه برگزار می‌شود و از بیستم اذر ماه آغاز می‌شوند و 14…

0
از 1,000,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 دوشنبه 15 تا 18

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزها دوشنبه برگزار می‌شود و از بیستم اذر ماه آغاز می‌شوند و 14…

0
از 1,000,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 دوشنبه ساعت 12 تا 15

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزها دوشنبه برگزار می‌شود و از بیستم اذر ماه آغاز می‌شوند و 14…

0
از 1,000,000 تومان

کلاس مقدماتی 1 دوشنبه ساعت 9 تا 12

کلاس حضوری مقدماتی 1 این کلاس در روزها دوشنبه برگزار می‌شود و از بیستم اذر ماه آغاز می‌شوند و 14…

0
از 1,000,000 تومان