دوره فنی حرفه

وقتی واژه هنرستان به کار می‌رود منظور هم فنی و حرفه ای و هم کاردانش است، در واقع هنرستان به دو بخش فنی و حرفه ای و کاردانش تقسیم می‌شود، از این به بعد برای راحتی به هنرستان فنی حرفه ای بطور خلاصه فنی و حرفه ای یا رشته فنی و حرفه ای می‌گوییم.
ورود رشته فنی و حرفه ای غالبا آزاد است و نیاز به آزمون ندارد ولی هستند هنرستان‌های فنی و حرفه ای خاصی که آزمون ورودی می‌گیرند.

تحصیل در رشته فنی و حرفه ای و رشته کاردانش تفاوت چندانی غیر از دروسی که درس داده می‌شود ندارد، ولی اگر بخواهید دید کلی‌ای در این خصوص پیدا کنید باید بدانید که :

در کاردانش کارهای عملی و درس‌های کارگاهی بیشتر است و کمتر به دروس تئوری پرداخته می‌شود، در حالی که در هنرستان‌های فنی و حرفه ای اعتدالی در درس های تئوری و عملی وجود دارد.