مسئول سفارشات (کار و دانش)

بدون امتیاز 0 رای
مدیر سفارشات (معاون)” یا “مدیر سفارشات (کارمند)” یکی از پست‌های مهم در یک سازمان یا شرکت است که مسئولیت‌های مرتبط با مدیریت سفارشات مشتریان را بر عهده دارد. این نقش عموماً در بخش خدمات مشتریان یا عملیات فروش یک شرکت واقع می‌شود
0